De eerste en tweede verdieping van Dorpsstraat 60-62 hebben een woonbestemming. Zij zijn nu ingericht als onzelfstandige etages. Dat houdt in, dat beide etages geschikt zijn voor zelfstandige bewonig, maar ze delen de gemeenschappelijke opgang.